Veterinární patologie - Novopath s.r.o.

histiocytic sarcoma, bernese m.d

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem certifikovaný veterinární patolog s více než patnácti lety praxe v oblasti diagnostické patologie. Posledních pět let pracuji jako diagnostický patolog v jedné z největších diagnostických laboratoří ve Velké Británii - Finn Pathologists, patřící do koncernu CVS Ltd. Pro tuto laboratoř nyní pracuji on-line v systému digitální patologie od firmy Philips, přímo z mého působiště v Čeperce. Rovněž vyšetřuji biopsie, nekropsie a cytologické preapráty z veterinárních klinik v České republice.

Detailní pokyny k zasílání vzorků naleznete zde:

JAK SPRÁVNĚ ZASLAT VZOREK 

Článek o správném odběru vzorků pro histopatologické a cytologické vyšetření

**************************************************************************************************************************************************************************************************

 
Veterinární patologií se zabývám od roku 1997, kdy jsem jako student Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) Brno začal docházet jako pomocná vědecká síla na Ústav patologické morfologie Fakulty veterinárního lékařství (FVL).
 
Od roku 2000 jsem byl odborným pracovníkem Ústavu a od roku 2001 asistentem. Od roku 2001 jsem začal studovat doktorský studijní program v oboru veterinární patologie a fyziologie, který jsem úspěšně dokončil v roce 2004 a získal titul Ph.D. a stal se odborným asistentem FVL. Současně s PhD studiem jsem absolvoval residenturu v anatomické patologii pod záštitou European College of Veterinary Pathologists (ECVP). Od roku 2002 jsem začal podnikat jako privátní veterinární patolog a zajišťovat diagnostickou činnost pro praktické veterinární lékaře.
 
V červenci 2006 jsem ukončil pracovní poměr na FVL VFU Brno a začal pracovat jako diagnostický veterinární patolog pro společnost CytoPath Ltd v Anglii. Zde jsem pracoval pod vedením předního britského cytologa Dr.Chrise Belforda. V Anglii jsem zajišťoval histopatologická vyšetření biopsií zejména ze psů a koček a po důkladné edukaci i cytologická vyšetření. Od února 2007 jsem pracoval opět jako privátní veterinární patolog v České republice.
 
V květnu 2011 jsem absolvoval habilitační řízení na FVL VFU Brno a v říjnu 2011 jsem byl jmenován docentem normální a patologické morfologie.
 
Od července 2013 jsem zaměstnán jako diagnostický patolog v laboratoři Finn Pathologists ve Velké Británii. Finn Pathologists je jedna z nějvětších diagnostických laboratoří ve Velké Británii. Vyšetřují se zde vzorky z UK, Dánska, Švédska, Norska, Kypru, Malty, Spojených Arabských Emirátů a v menší míře z dalších států. Počet vzorků vyšetřených v této laboratoři činí 70 až 80 tisíc za rok. V této laboratoři stanovuji více než 1 000 diagnóz měsíčně.
 
V září 2014 jsem v Londýně úspěšně složil první část zkoušky FRCPath v oboru patologie malých zvířat.
V říjnu 2015 jsem v Liverpool Vet School složil druhou část zkoušky FRCPath v oboru patologie malých zvířat.
 
Po úspěšném složení specializačních zkoušek jsem se v květnu 2016 navrátil do vlasti a pro Finn Pathologists pracuji jako konzultat v on-line systému digitální patologie.
 
V únoru 2020 jsem jsem od Royal College of Veterinary Surgeons získal statut specialisty v oboru veterinární patologie (RCVS recognised specialist in veterinary pathology)
Finn's Pathologist
Finn's Pathologist
FRCPath promoce Londýn březen 2016
FRCPath promoce Londýn březen 2016
Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828