Curriculum vitae

Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, PhD, DACVP, FRCPath, DECAAH, MRCVS

 

Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, PhD DACVP FRCPath CertAqV DECAAH MRCVS

 
 Adresa  Mánesova 274, 533 45 Čeperka
 Telefon  +420 723 289 823
 E-mail  ladislavnovotnyvet@gmail.com , mvdr.ladislavnovotny@seznam.cz
 Datum narození  6. srpna 1976

 Vzdělání

 2023
Diplomate American College of Veternary Pathologists
 2021
Diplomate ECAAH by examination
 2021
WAVMA - certifikovaný akvatický veterinář (CertAqV)
 2020
 RCVS recognised specialist in pathology
 2015
 Royal College of Pathologists - FRCPath part 2
 2014
 Royal College of Pathologists - FRCPath part 1
 2010 - 2012
 Rybářství a hydrobiologie MENDELU Brno - Ing.
 2002 - 2005  Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno - MVDr.
 2001 - 2004  DSP, FVL VFU Brno - Veterinární patologická morfologie a fyziologie - Ph.D.
 1994 - 2001  Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno - MVDr.
 1990 - 1994  Střední zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí

 Zaměstnání

11/2022  - 8/2023
visiting professor College of Vet Med, Purdue University, USA 
7/2013  - dosud
diagnosticky patolog Finn Pathologists, Weybread, United Kingdom 
1/2019 - 10/2019
 Senior Teaching Fellow in Anatomic Pathology, Surrey Vet School, UK
 9/2011 - 02/2014
 docent Ústavu patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno
 10/2010 - 9/2011  odborný asistent Ústavu patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno
 9/2011 - 10/2012  docent Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové
 1/2008 - 08/2011  odborný asistent Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové
 2002 - dosud  privátní veterinární patolog, registrační číslo KVL 4390-Novopath s.r.o.
 8/2007 - 11/2010  Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové
 8/2006 - 01/2007  diagnostický patolog společnosti CytoPath Ltd., Ledbury, Velká Británie
 2004 - 7/2006  odborný asistent Ústavu patologické morfologie FVL VFU Brno
 2001 - 2004  asistent Ústavu patologické morfologie FVL VFU Brno
 2000 - 2001  odborný pracovník Ústavu patologické morfologie FVL VFU Brno

 Vědecká práce

 2007 - dosud  působení modulátorů acetylcholinesterázy na savce
 2001 - 2004  výzkum granulomatózního zánětu u ryb
 1998 - 2003  výzkum mykobakteriozy ryb
 1998 - 1999  výzkum histopatologických změn způsobených pyrethroidy v tkáních ryb
 1997 - 1998  monitoring obsahu rtuti v tkáních ryb

 Dovednosti

 jazyky  anglický (pokročilý - IELTS, STANAG 6001 - 2. stupeň)
   francouzský (začátečník - STANAG 6001 - 1. stupeň)
   německý (začátečník)

 Členství v organizacích  

 RCPath (Královská kolej patologů)
 RCVS (Královská kolej veterinárních lékařů Velké Británie)
 ESVP (Evropská společnost veterinárních patologů)
 KVL (Komora veterinárních lékařů)
 SVLZ (Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech)
 ČSHC (Česká společnost histochemická)
Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828