Curriculum vitae

Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, PhD, DACVP, FRCPath, DECAAH, MRCVS

 

Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, PhD DACVP FRCPath CertAqV DECAAH MRCVS

 
 Adresa  Mánesova 274, 533 45 Čeperka
 Telefon  +420 723 289 823
 E-mail  ladislavnovotnyvet@gmail.com , mvdr.ladislavnovotny@seznam.cz
 Datum narození  6. srpna 1976

 Vzdělání

 2023
Diplomate American College of Veterinary Pathologists
 2021
Diplomate ECAAH by examination
 2021
WAVMA - certifikovaný akvatický veterinář (CertAqV)
 2020
 RCVS recognised specialist in pathology
 2015
 Royal College of Pathologists - FRCPath part 2
 2014
 Royal College of Pathologists - FRCPath part 1
 2010 - 2012
 Rybářství a hydrobiologie MENDELU Brno - Ing.
 2002 - 2005  Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno - MVDr.
 2001 - 2004  DSP, FVL VFU Brno - Veterinární patologická morfologie a fyziologie - Ph.D.
 1994 - 2001  Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno - MVDr.
 1990 - 1994  Střední zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí

 Zaměstnání

11/2022  - 8/2023
visiting professor College of Vet Med, Purdue University, USA 
7/2013  - dosud
diagnosticky patolog Finn Pathologists, Weybread, United Kingdom 
1/2019 - 10/2019
 Senior Teaching Fellow in Anatomic Pathology, Surrey Vet School, UK
 9/2011 - 02/2014
 docent Ústavu patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno
 10/2010 - 9/2011  odborný asistent Ústavu patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno
 9/2011 - 10/2012  docent Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové
 1/2008 - 08/2011  odborný asistent Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové
 2002 - dosud  privátní veterinární patolog, registrační číslo KVL 4390-Novopath s.r.o.
 8/2007 - 11/2010  Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové
 8/2006 - 01/2007  diagnostický patolog společnosti CytoPath Ltd., Ledbury, Velká Británie
 2004 - 7/2006  odborný asistent Ústavu patologické morfologie FVL VFU Brno
 2001 - 2004  asistent Ústavu patologické morfologie FVL VFU Brno
 2000 - 2001  odborný pracovník Ústavu patologické morfologie FVL VFU Brno

 Vědecká práce

 2007 - dosud  působení modulátorů acetylcholinesterázy na savce
 2001 - 2004  výzkum granulomatózního zánětu u ryb
 1998 - 2003  výzkum mykobakteriozy ryb
 1998 - 1999  výzkum histopatologických změn způsobených pyrethroidy v tkáních ryb
 1997 - 1998  monitoring obsahu rtuti v tkáních ryb

 Dovednosti

 jazyky  anglický (pokročilý - IELTS, STANAG 6001 - 2. stupeň)
   francouzský (začátečník - STANAG 6001 - 1. stupeň)
   německý (začátečník)

 Členství v organizacích  

 ACVP (American College of Veterinary Pathologists)
 RCPath (Královská kolej patologů)
 RCVS (Královská kolej veterinárních lékařů Velké Británie)
 ESVP (Evropská společnost veterinárních patologů)
 KVL (Komora veterinárních lékařů)
 SVLZ (Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech)
 ČSHC (Česká společnost histochemická)
Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828