Veterinární ordinace

doc. Novotný-kanylace kočky
doc. Novotný-kanylace kočky
Ordinace byla založena v červenci 2008 a jejím hlavním cílem je profesionální diagnostika a léčba chorob domácích i volně žijících zvířat.
 
Vedoucím lékařem ordinace je Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D, MRCVS. Dalšími lékaři zajišťujícími provoz ordinace jsou MVDr. Vlaďka Teplá, MRCVS a MVDr. Libuše Poldová.
 
Mottem ordinace je stará lékařská pravda bene dignoscitur, bene curatur (dobře rozpoznanou chorobu lze dobře léčit) proto je snaha u každého pacienta s využitím široké škály diagnostických metod stanovit správnou diagnosu a poté vybrat nejvhodnější léčbu.
 
Veterinární ordinace Čeperka spolupracuje s veterinární klinikou HKvet v Hradci Králové, která zajišťuje pohotovostní péči mimo ordinační hodiny ordinace.
Součástí služeb poskytovaných veterinární ordinací je i poradenství v chovu exotických zvířat, které zajišťuje erudovaný zoolog
RNDr. Jan Misík, Ph.D.
 
 
-
Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828