Náš tým

Novotny, Ladislav 049  web

Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D., Dipl. ACVP, FRCPath, CertAqV, Dipl. ECAAH, MRCVS

American and British specialist in veterinary pathology – vedoucí patolog

Jsem certifikovaný veterinární patolog s více než dvaceti lety praxe v oblasti diagnostické patologie. Absolvoval jsem obě veterinární fakulty Veterinární univerzity Brno a na téže univerzitě jsem získal titul PhD v oboru veterinární patologie a titul docentanormální a patologické morfologie. Dále jsem na Mendlově univerzitě v Brně vystudoval obor Rybářství a hydrobiologie. Od roku 2013 pracuji jako diagnostický patolog pro jednu z největších veterinárních diagnostických laboratoří ve Velké Británii – Finn Pathologists. Během pobytu v UK jsem úspěšně složil certifikační zkoušky Royal College of Pathologists (FRCPath) a v roce 2020 mi byl udělen britskou Royal College of Veterinary Surgeons certifikát specialisty v oboru veterinární patologie. Ve své diagnostické praxi se zaměřuji především na choroby malých a exotických zvířat a mým speciálním zaměřením jsou choroby a patologie vodních živočichů. V roce 2021 jsem získal certifikát akvatického veterináře (CertAqV), úspěšně složil zkoušku European College of Aquatic Animal Health a získal statut Evropského specialisty na choroby vodních živočichů (Dipl. ECAAH). V roce 2023 jsem složil certifikační zkoušky American College of Veterinary Pathologists a stal se Diplomate, ACVP.

 Mel2

Dr. Melanie Dobromylskyj, BSc Vet Paht (Hons), BVSc, PhD, FRCPath, FRCVS

British specialist in veterinary pathology (small animals) - diagnostický patolog

Dr. Melanie Dobromylskyj promovala na Bristolské univerzitě v roce 2004 a v roce 2002 absolvovala souběžné specializační studium veterinární patologie na Royal Veterinary College (RVC) v Londýně. Po intershipu zaměřeném na medicínu malých zvířat v Animal Health Trust v Newmarketu dokončila v roce 2009 doktorské studium (PhD) molekulární imunologie v Institutu pro zdraví zvířat a na univerzitě v Cambridge, kde se zabývala receptory exprimovanými na NK buňkách. Rok strávila jako rezidentka patologie na Glasgowské univerzitě, než v roce 2012 nastoupila do diagnostické laboratoře Finn Pathologists jako patolog junior. Současně pokračovala v distanční residentuře v anatomické patologii na RVC. V roce 2014 residenturu úspěšně ukončila certifikační zkouškou a stala se Fellow of Royal College of Pathologists  (FRCPath). V roce 2015 se stala čestnou lektorkou anatomické patologie na RVC. V roce 2016 se stala RCVS uznávanou specialistkou ve veterinární patologii a v roce 2020 ji byl udělen prestižní titul Fellow of RCVS za zásluhy o klinickou praxi. Melanie v současnosti pracuje jako diagnostická histopatoložka pro Finn Pathologists. Specializuje se zejména na patologii a medicínu koček a imunohistochemii. Spolupracuje v oblasti výuky a výzkumu s universitami ve Velké Británii (RVC, Universty of Surrey a Keel-Haprper University). Melanie je autorkou mnoha impaktovaných publikací a mimo jiné je i autorkou klasifikace měkkotkáňových sarkomů u koček. Od února 2024 také vyšetřuje pro laboratoř Novopath s.r.o.

Chcete-li se o Melanii dozvědět více, můžete navštívit její webové stránky

Bio picture

Dr. Sai Fingerhood, BA, DVM, Dipl. ACVP, MRCVS

American specialist in veterinary pathology

Sai je certifikovaný veterinární anatomický patolog v současnosti působící na University of Surrey ve Velké Británii. Po absolvování Princeton University v oboru antropologie a tanec v roce 2013 a promoci na College of Veterinary Medicine - University of California, Davis (UCD) v roce 2019 zahájili na téže univerzitě interní residenturu v oboru veterinární anatomická patologie ukončenou v červenci 2022, s následnou certifikační zkouškou a titulem Diplomate of the American College of Veterinary Pathologists. Během residentury na UCD úspěšně dokončili výzkumný projekt charakterizující Clostridium piliforme u osiřelých koťat.

 

Chiara's photo

Dr. Chiara Palmieri, DVM, PhD, Dipl. ECVP

European specialist in veterinary pathology

Chiara Palmieri vystudovala veterinární lékařství v roce 2002 na Univerzitě Teramo (Itálie), kde také v roce 2006 dokončila PhD v oboru ultrastrukturální patologie. Po rezidenčním programu na univerzitě v Miláně složila v roce 2009 certifikační zkoušku ECVP a stala se diplomovanou specialistkou ve veterinární patologii. Byla odbornou asistentkou veterinární patologie na University of Teramo (Itálie) a v současné době je profesorkou veterinární patologie na School of Veterinary Science University of Queensland (Austrálie). Mezi její oblasti zájmu patří onkologie malých zvířat, zejména neoplasie prostaty u psů, patologie reprodukce, patologie ptáků, transmisní elektronová mikroskopie a epidemiologie maligních nádorů u domácích zvířat. Publikovala více než 120 prací v mezinárodních časopisech, 3 kapitoly knih a četné abstrakty ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí.

 

02

RNDr. Jan Misík, Ph.D. – manažer laboratoře

Jsem absolventem studijního programu systematická biologie a ekologie na Universitě Palackého v Olomouci, doktorský titul v oboru toxikologie jsem získal na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Jsem jedním ze zakladatelů společnosti Novopath s.r.o., kde zajišťuji provoz a řízení laboratoře. Praxi v zahraniční histopatologické laboratoři jsem absolvoval v roce 2016 ve Velké Británii (Finn Pathologists). Veškeré vzorky mám pod bedlivým dohledem od jejich doručení až po vystavení nálezu. Vyřídím veškeré vaše požadavky a dotazy v co nejkratším možném termínu. Kromě provozních záležitostí zajišťuji také metodiku a vyhodnocení studií, včetně statistického zpracování dat. Dále pracuji také pro Katedru toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví jako konzultant behaviorálních studií. Ve volném čase se zabývám chovem domácích i exotických zvířat, terénní ekologií a ochranou volně žijících druhů rostlin a živočichů. Jsem také předsedou zájmového ekologického spolku.

 

08

Kateřina Šildbergerová – laborantka

Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828