Náš tým

01

Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D., FRCPath, CertAqV, Dipl. ECAAH, MRCVS

RCVS recognised specialist in veterinary pathology – vedoucí patolog

Jsem certifikovaný veterinární patolog s více než patnácti lety praxe v oblasti diagnostické patologie. Absolvoval jsem obě veterinární fakulty Veterinární univerzity Brno a na téže univerzitě jsem získal titul PhD v oboru veterinární patologie a titul docenta normální a patologické morfologie. Dále jsem na Mendlově univerzitě v Brně vystudoval obor Rybářství a hydrobiologie. Od roku 2013 pracuji jako diagnostický patolog pro jednu z největších veterinárních diagnostických laboratoří ve Velké Británii – Finn Pathologists. Během pobytu v UK jsem úspěšně složil certifikační zkoušky Royal College of Pathologists (FRCPath) a v roce 2020 mi byl udělen britskou Royal College of Veterinary Surgeons certifikát specialisty v oboru veterinární patologie. Ve své diagnostické praxi se zaměřuji především na choroby malých a exotických zvířat a mým speciálním zaměřením jsou choroby a patologie vodních živočichů. V roce 2021 jsem získal certifikát akvatického veterináře (CertAqV), úspěšně složil zkoušku European College of Aquatic Animal Health a získal statut Evropského specialisty na choroby vodních živočichů (Dipl. ECAAH).

 

02

 

RNDr. Jan Misík, Ph.D. – manažer laboratoře

Jsem absolventem studijního programu systematická biologie a ekologie na Universitě Palackého v Olomouci, doktorský titul v oboru toxikologie jsem získal na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Jsem jedním ze zakladatelů společnosti Novopath s.r.o., kde zajišťuji provoz a řízení laboratoře. Praxi v zahraniční histopatologické laboratoři jsem absolvoval v roce 2016 ve Velké Británii (Finn Pathologists). Veškeré vzorky mám pod bedlivým dohledem od jejich doručení až po vystavení nálezu. Vyřídím veškeré vaše požadavky a dotazy v co nejkratším možném termínu. Kromě provozních záležitostí zajišťuji také metodiku a vyhodnocení studií, včetně statistického zpracování dat. Dále pracuji také pro Katedru toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví jako konzultant behaviorálních studií. Ve volném čase se zabývám chovem domácích i exotických zvířat, terénní ekologií a ochranou volně žijících druhů rostlin a živočichů. Jsem také předsedou zájmového ekologického spolku.

 

05

 

MVDr. Jitka Humpová – patolog junior

Patologie mě zaujala již během studií na vysoké škole, mou první zkušeností s prací patologa v praxi byla několikatýdenní stáž u Doc. Novotného v Hradci Králové, kterou jsem absolvovala ve čtvrtém ročníku. Po ukončení studií jsem pracovala pět let ve veterinární diagnostické laboratoři, kde jsem se věnovala mimo patologie také parazitologii a hematologii. Ve společnosti Novopath s.r.o. pracuji od počátku roku 2020, kromě vyhodnocování standardních vzorků se věnuji vyhodnocování vzorků z pokusných studií a také se podílím na zajišťování provozu laboratoře. Zajímám se o zdravotní problematiku volně žijících zvířat - zejména ve spolupráci se Záchrannou stanicí živočichů Plzeň, a také o forenzní patologii. Ve volném čase nejraději vyrážím do přírody se svými dvěma irskými teriéry. Jsem závislá na čaji a čokoládě :)

 

07

 

MVDr. Vladimíra Teplá, MRCVS – patolog junior, cytopatolog

V laboratoři Novopath s.r.o. pracuji jako patolog junior od listopadu 2018. Histopatologii se intenzivně věnuji poslední tři roky, v cytopatologii mám praxi čítající již více než dvacet let.  Po absolvování vysoké školy jsem se věnovala klinické veterinární praxi, postupně jsem se profilovala na klinice HKvet s.r.o. s nepřetržitým provozem jako internista se zaměřením na kardiologii, onkologii a cytologii. Mám bohaté zkušenosti s provozem a také s urgentní medicínou. V průběhu klinické praxe jsem absolvovala řadu stáží, včetně zahraničních, například na Animal medical clinic v New Yorku. Rovněž pravidelně publikuji v odborných časopisech a příležitostně zajišťuji i odborné přednášky a semináře.  Aktuálně pracuji ve společnosti  Novopath s.r.o., dále na klinice HKvet s.r.o v Hradci Králové na pozici onkolog a kardiolog a rovněž v onkologickém týmu na klinice Regiavet s.r.o v Praze jako klinický onkolog. V mé současné práci se tak propojují letité zkušenosti z praxe s laboratorní diagnostikou. Ve volném čase se věnuji především rodině, jsem vášnivý čtenář neodborné literatury, miluji výtvarné umění, především současné, ráda chodím na výstavy a zajímám se o architekturu. Duch má být vždy vyvážen i péčí o tělo, věnuji se tedy józe, turistice, cestování a jízdě na kole.

 

06

 

MVDr. Barbora Moldovan Putnová, Ph.D. – patolog junior

Jako patolog junior pracuji ve společnosti Novopath od února 2021. Postgraduální studium jsem absolvovala na Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VFU Brno, kde jsem se zaměřila především na patologii dutiny ústní a byla jsem zapojena do diagnostického provozu oddělení. V rámci Ph.D. studia jsem absolvovala dvě stáže na Ústavu patologie Vetsuisse Universität v Curychu.

Jako postdoktorand působím na Ústavu molekulární morfogeneze akademie Věd ČR, kde se věnuji výzkumu nádorů a pseudotumorů dutiny ústní jak u zvířat, tak u lidí a mým osobním zájmem jsou především odontogenní léze. Příležitostně vyučuji veterinární patologii na VETUNI v Brně.

Volný čas nejraději trávím v sedle svého koně, nebo zdoláváním horských vrcholů. Vždycky vlastním minimálně dvě kočky (ale většinou více:).

 

03

 

Kateřina Sedláčková, Dis. – účetní

Vždy jsem si přála být účetní, a proto jsem vystudovala obor zaměřený na účetnictví a daně. Po ukončení studií v roce 2007 jsem zahájila svoji kariéru na pozici externí účetní u velké účetní firmy, kde jsem získala bohaté zkušenosti v oboru. Dále jsem pokračovala na pozicích hlavních účetních. S doc. Novotným spolupracuji od prvopočátku jeho podnikání, společně jsme také zakládali firmu Novopath s.r.o. V Novopathu spravuji veškerou finanční a mzdovou agendu, starám se také o provozní chod firmy. Dále zajišťuji externí účetnictví i pro jiné subjekty. Ve volném čase se věnuji rodině a sportuji.

 

08

Kateřina Šildbergerová – laborantka

Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828