Odběr vzorků pro histopatologické a cytologické vyšetření

granulomatous ileitis, para TBC, cow

VIDEO K ODBĚRU VZORKŮ PRO CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

 

Histopatologické vyšetření

Při odběru vzorků je třeba uvážit odkud, v jakém rozsahu a kolik vzorků odebrat.
 
Je-li požadováno posouzení kompletnosti excize, je třeba zaslat celou exstirpovanou tkáň, ideálně s označením okrajů stehem (např. dorsální okraj jeden steh, ventrální okraj dva stehy atd.). Nemá-li vzorek označené okraje, popisuji okraje v rovinách řezu: 
 
okraje
 

K odběru kožních bioptátů použijte punch (průbojník) velikosti 0,5 cm v průměru. ODBĚR PROVÁDĚJTE PŘEDEVŠÍM Z CENTRA LÉZE! Při celotělových změnách je vhodné zaslat k vyšetření alespoň 3 biopsie z různých míst. Srst nad místem odběru biopsie by měla být opatrně ostříhána nůžkami (bez použití holicího strojku). Není vhodné používat dezinfekční prostředky, díky kterým mohou vznikat artefakty. K lokální anestezii před odběrem je možné použít 2% mesocain podaný subkutánně. S odebraným bioptátem je nutné zacházet opatrně, aby nedošlo k jeho zmáčknutí pinzetou (vždy uchopovat za podkožní část).

 
K odběru transmurálních bioptátů střeva a žaludku je rovněž vhodné použít punch. Při laparotomii se standardně odebírá fundus, pylorus, duodenum, jejunum a kolon. U koček se mimo GI biopsií odebírá také vzorek z pankreatu a jater (k vyloučení triaditidy).
 
Při odběru gastrointestinálních endoskopických biopsií se standardně odebírá fundus, pylorus, duodenum a kolon. Při tomto vyšetření lze dignostikovat pouze změny probíhající ve sliznici. Endoskopická biopsie není vhodná k diagnostice karcinomu žaludku/střeva a pochopitelně dalších procesů probíhajících pod sliznicí. Při odběru je nutné endoskopické klíšťky zabořit hluboko do sliznice. Endoskopické bioptáty se zasílají na filtračním papíře v histologické kazetě:
 
zasilani GIT biopsii
 
Varlata se zasílají k vyšetření celá. Při bilaterální orchiektomii je vhodné zaslat obě varlata včetně nadvarlat a semenných provazců. Varle je možné podélně naříznout pro usnadnění fixace. 
 
Oční bulby se zasílají kompletní, bulbus je možné podélně naříznout mimo oblast vstupu očního nervu.
 
Často se vyšetřují nádory mléčné žlázy u fen, kdy se současně v jedné mléčné liště, a někdy i jednom vemínku, vyskytuje několik nádorů a každý může být jiného typu. V tomto případě je doporučeno odebrat vzorky ze všech těchto nádorů. Lze zaslat celou mléčnou lištu, viz zasílání velkých vzorků. 
 
 
Odebraný vzorek jen nutné fixovat a tím zastavit autolytické procesy. Existuje celá řada fixačních roztoků, ovšem nejvhodnější a univerzální je neutrální 10% roztok formalínu. V každé lékárně je možné zakoupit cca 38% roztok formaldehydu (Rp. Solutio formaldehydi conc.) a ten v poměru 1:9 zředit vodou z vodovodu. Skladujete-li formalín na klinice, je vhodné ho pufrovat (100 ml formalínu (37-40% stock solution) + 900ml vody + 4g/l NaH2PO4 (monobasický) + 6.5g/l Na2HPO4 (dibasický/anhydríd). Formaldehyd je vydáván pouze po předložení receptu podepsaného veterinárním lékařem. Poměr objemu fixačního roztoku ku objemu vzorku je ideálně 1:50, minimálně 1:30, tj. měří-li vzorek 1 cm3, měl by být minimálně ve 30 ml formalínu. Dalším důležitým krokem je výběr správné nádobky pro fixaci a zasílání vzorku. Nejvhodnější jsou plastové odběrovky se širokým hrdlem a dobře těsnícím víčkem.
 
Minimální doba fixace vzorku je 24 hodin v odpovídajícím objemu formalínu. Vzorek se odesílá k histopatologickému vyšetření se správně vyplněnou žádankou. Velmi důležitými údaji jsou druh, plemeno, věk a pohlaví zvířete spolu s popisem klinického projevu onemocnění. Zpracování vzorku v histopatologické laboratoři trvá 1-2 pracovní dny. Při zasílání kostních či kalcifikovaných tkání je třeba počítat s dekalcifikací, která trvá v závislosti na velikosti vzorku 3-14 dní.
 
Při zasílání velkých vzorků (např. celá slezina, velký nádor mléčné žlázy) je možné ponechat tkáň dva až pět dní fixovat ve velkém množství formalínu (např. ve sklenici o objemu 5 l) a poté zaslat zabalenou v gáze napuštěné formalínem v silnostěnném plastovém sáčku s pouze minimálním množstvím formalínu, kteý udržuje gázu vlhkou. Vzorek je možné před fixací na několika místech naříznout pro usnadnění prostupu formalínu do tkáně.
 
Hemangiosarkom sleziny je často obtížné diagnostikovat z drobných bioptátů. Tyto nádory jsou většinou velmi rozsáhlé, výrazně nekrotické a prokrvácené. Není-li možné zaslat celou slezinu, je vhodné odebrat několik vzorků menší velikosti z různých míst nádoru a z přechodu do makroskopicky nepostižené tkáně.
 
crystal of tyrosine, hematuria, urine sediment, dog

Cytologické vyšetření

FNAB (fine needle aspiration biopsy). Pro odběr použije zelenou jehlu a 10 ml stříkačku, velikost stříkačky se neodvíjí od velikosti léze, ale od tlaku, který je nutný vytvořit pro odběr dostatečného množství materiálu. Jehlu zavádějte v několika směrech, vysunujte (pochopitelně ne úplně) a zasunujte pod různým úhlem na několika místech, aby byl vzorek representativní. Ihned po odběru rozetřete získaný materiál na 3 až 5 sklíček, podobně jako krevní nátěr nebo tzv. "squash" technikou (na podložní sklo s odebraným materiálem položte další podložní sklo, jemně přitlačte k sobě a horní sklo jemně sesuňte po celé délce spodního sklíčka) a osušte, nelépe fénem (z větší vzdálenosti, aby se buňky nepoškodily vysokou teplotou).
 
Zasíláte-li podložní skla spolu se vzorky pro histopatologické vyšetření, nesmíte je dát do stejného obalu, neboť dojde k působení formalínu na cytologický preparát a vzniku formalínového artefaktu. Sklíčka zasílejte neobarvená, budou obarveny v laboratoři standardní technikou. Sklíčka jasně označte, nejlépe písmeny aby se dalo rozpoznat na které ploše jsou buňky. 
 
Bronchoalveolární laváže a efuse. Ze získané tekutiny vyberte větší částice, které je možné squash technikou rozetřít na podložní sklo. Zbylou tekutinu poté centrifugujte při 2500 ot./min a ze sedimentu připravte cytologický preparát. Stěry z tracheálních kanyl rozetřete na podložní sklo a osušte - viz výše.
 
CSF. Nechte odkápnou první kapky CSF kontaminované krví. Část odebraného CSF centrifugujte na klinice a sediment rozetřete na podložní sklo klasickou squash metodou. Zbývající část CSF je možné do laboratoře zalsat v EDTA odběrovce. Chcete-li posoudit CSF při fokální míšní lézi, odeberte vzorek kaudálně za touto lézí, tedy z lumbální cisterny.
 

Všechny aspiráty s vysokým obsahem vody (moč, ascites atd.) je vhodné nejdříve centrifugovat a cytologickému vyšetření podstoupit získaný sediment. Nemá smysl posílat velkoobjemový výplach ke zpracování do laboratoře, neboť během transportu dojde k autolýze buněk a k multiplikaci případných bakterií, které vzorek kontaminovaly během odběru.

Článek o odběru vzorků publikovaný ve Veterinářství 2017

Odběr vzorku pro cytologické vyšetření

Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828