Pricelist

  • histopatologické vyšetření 550 Kč za první histologický bloček, každý další bloček z první léze +150 Kč, každá další léze z jednoho pacienta +200 Kč, imunohistologické vyšetření dle náročnosti 200 až 500 Kč, speciální barvení (toluidinová modř, ZN, Giemsa)
    a dekalcifikace 150 Kč
  • cytologické vyšetření 350 z jedné léze, každá další léze 100 Kč
  • pitva psa, telete 700 Kč
  • pitva kočky, selete 500 Kč
  • soudní pitva / expertíza viz výše +500 Kč
  • přednášky 1000 Kč/hod + cestovné (nutné zajistit dataprojektor)
 
Od 19.3.2010 přičtěte ke všem cenám 20% DPH
Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828