Choroby ryb

ascites
POZOR - vyšetření ryb na sezonu 2024 pozastaveno (zahraniční stáž)
 
Chorobami ryb se zabývám od roku 1997, kdy jsem jako student Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) Brno začal docházet na Ústav patologické morfologie Fakulty veterinárního lékařství (FVL) za naším předním ichtyopatologem doc. MVDr. Ladislavem Grochem, CSc., který mě učil základům ichtyopatologie.
 
Od roku 2000 jsem byl odborným pracovníkem Ústavu a od roku 2001 asistentem. Od roku 2001 jsem také začal studovat doktorský studijní program v oboru veterinární patologie a fyziologie, ve kterém jsem se zaměřil na patologii ryb. Tématem mé disertační práce byl granulomatózní zánět u ryb. V rámci doktorského studijního programu jsem absolvoval specializační zkoušky z chorob ryb, ichtyologie (Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno) a parazitologie.
 
Během postgradulálního studia jsem absolvoval ichtyopatologické odborné stáže v Dánsku a Maďarsku. Od roku 2002 jsem začal podnikat jako privátní veterinární patolog a zajišťovat diagnostickou činnost zejména pro chovatele akvarijních ryb. Do července 2006 jsem byl odborným asistentem Ústavu patologické morfologie FVL VFU Brno a privátním veterinárním lékařem. Poté jsem pracoval jako patolog společnosti Cytopath Ltd. v Ledbury, Velká Británie.
 
V květnu 2011 jsem absolvoval habilitační řízení na FVL VFU Brno a v září téhož roku jsem byl jmenován docentem normální a patologické morfologie. V roce 2012 jsem absolvoval rybářskou specializaci – Rybářství a hydrobiologie na Mendelově univerzitě v Brně.
 
Po úspěšném tříletém pobytu ve Velké Británii pracuji opět od května 2016 v České republice.
 
V roce 2021 jsem úspěšně absolvoval certifikační řízení World Aquatic Medical Association a získal titul certifikovaného akvatického veterináře - CertAqV a úspěšně složil zkoušku European College of Aquatic Animal Health a stal jsem se evropským specialistou na choroby vodních živočiců - Dipl. ECAAH.
 
Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828