Taking and sending of samples from fish for histopathology

K odběru vzorků zásadně vybírejte živé, nemocné jedince. U ryb dochází velmi rychle k posmrtnému rozkladu, který znemožňuje adekvátní posouzení tkání při histopatologickém vyšetření. Vybraného jedince utraťte přestřihnutím míchy v oblasti těsně za hlavou po předchozím omráčení ryby (viz. zákon na ochranu zvířat proti týrání).
 
U jedinců do 5 cm je možné vložit do fixační tekutiny celé ryby po rozstřižení dutiny tělní ve střední linii, aby mohl fixační roztok proniknout do dutiny tělní a včas fixovat vnitřní orgány. U větších jedinců je třeba vyjmout orgány z dutiny tělní a vystřihnout několik žaberních oblouků, popřípadě odstřihnout kůži v místě výskytu patologických změn.
 
Velikost vzorku by se měla pohybovat kolem 0,5 x 1,0 cm. Tento vzorek ihned po odebrání vložte do 10 % (= 4% formaldehyd) roztoku formalínu, tj. v lékárně zakoupený roztok formalínu (=cca 40% formaldehyd) desetkrát zředěný vodou z vodovodu. Formalín je v lékárnách vydáván jen na předpis (veterinárního) lékaře. Lze tedy požádat místního veterinárního lékaře o jeho předepsání.
 
Objem fixační tekutiny musí být minimálně 1:10 v poměru k velikosti vzorku. Vzorky vkládejte do vzorkovnic se širokým hrdlem, aby se daly snadno vyjmout, a dobře těsnící zátkou. V žádném případě neodebírejte vzorky z uhynulých ryb, budou již postiženy rozkladem a jejich vyšetření nebude možné. Zcela nevhodné k histopatologickému vyšetření jsou vzorky odebrané ze zamražených ryb.
Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828