What I offer

 • vyšetření zdravotního stavu ryb přímo u chovatele, což zahrnuje:
  • vyšetření živých ryb
  • eutanázii
  • pitvu
  • mikroskopické vyšetření nativních preparátů (kožní seškrab, kompresní preparáty z orgánů)
  • odběr vzorků pro histopatologické, hematologické, bakteriologické a virologické vyšetření
 • histopatologické vyšetření
 • hematologické vyšetření
 • stanovení diagnózy
 • návrh terapie a prevence
 • veterinární vyšetření při nákupu a prodeji ryb
 • vystavení zdravotního potvrzení nutného pro přesun a prodej ryb
 • konzultaci pomocí elektronické pošty (e-mail)

Edukační činnost

 • zajištění přednášek pro akvaristické spolky na téma choroby ryb
 • přednášky z chorob ryb na středních a vysokých školách
Adresa
Vrchlického 230, 533 45 Čeperka
Telefon
+420 725 485 828